Предмет на дейност:
промишлено и гражданско строителство, монтаж и ремонт на електросъоръжения, електроцентрали, пречиствателни съоръжения, промишлено и техническо оборудване, поизводство, покупка и продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно и външнотърговска дейност, посредничество, складова и спедиторска дейност, други търговски сделки в страната и чужбина.
Видове дейности:
• ЕЛ-Електро-Монтажна дейност • МТ-Машинно-Технологична дейност • АС-Архитектурно-Строителна част /съпътстваща ЕЛ и МТ дейностите/ • Производство на Метални конструкции