ЗА НАС

„Енергомонтаж-МК“ ЕООД проектира, управлява и изпълнява проекти във сферата на енергетиката (конвенционална и ядрена), промишленото и гражданско строителство, монтаж на метални конструкции и електрически съоръжения. „Енергомонтаж-МК“ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано през Януари 2013 г. в Агенцията по вписванията с ЕИК 202363027и с предмет на дейност: промишлено и гражданско строителство, монтаж и ремонт на електросъоръжения, електроцентрали, пречиствателни съоръжения, промишлено и техническо оборудване,производство, покупка и продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно и външнотърговска дейност, посредничество, складова и спедиторска дейност, други търговски сделки в страната и чужбина.

НАЧАЛО

Share This Page!

©all rights reserved Energomontaj-mk.com web pages by: vpopov_pl@mail.bg